Loading Posts...

تردید: میران با پدر واقعی‌اش روبرو می‌شود! – قسمت 47 ترکیه زبان اصلی زیرنویس – قسمت 181، 182، 183 دوبله

تردید: میران با پدر واقعی‌اش روبرو می‌شود! - قسمت 47 ترکیه زبان اصلی زیرنویس - قسمت 181، 182، 183 دوبله
تردید: میران با پدر واقعی‌اش روبرو می‌شود! - قسمت 47 ترکیه زبان اصلی زیرنویس - قسمت 181، 182، 183 دوبله

سریال تردید یا هرجایی قسمت 48 زبان اصلی با زیرنویس چسبیده


میران مقابل همه با بغض و خشم فریاد می زند و می گوید که او یک اصلان بی است و کسی نمی تواند این را عوض بکند. فسون می گوید که عزیزه تمام این سال ها بازی داده و دو نامه به او می دهد و می گوید: «تو یکی از این نامه ها دلشاه در مورد عشق پنهانیش با هازار گفته و تو دیگری نامه ای هست که عزیزه اون رو مجبور کرد تا بنویسه! » میران نگاهی به نامه ها می کند اما می گوید که همه اینها دروغ است و چیزی را باور ندارد. اصلان به سمت میران می رود و می گوید: «متاسفم اما تو یه اصلان بی نیستی! » میران مشتی به او میزند و بعد پشت سر هم فریاد می زند: «من میدونم کی هستم! » و انجا را ترک می کند. هازار دنبالش می کند و او را پسرم صدا می زند. میران با عصبانیت به او می گوید: «دیگه هیچ وقت اینجوری صدام نکن! » سوار ماشین می شود و ریان هم همراهی اش می کند. ادامه در ویدئوی بالا
0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

Leave a Comment

Loading Posts...
برای تماشای سریالها کلیک کنید