Loading Posts...

سریال دختر سفیر قسمت 92

سریال دختر سفیر قسمت 92
سریال دختر سفیر قسمت 92

سریال دختر سفیر قسمت 92 وبله فارسی

حالا تو کنارم هستی و زنم دشمنم شده


یحیا به سنجر پیام می دهد که قهرمان به اینکه با اکین در دزدیدن ناره همکاری کرده اعتراف نکرد ولی قبول کرد که سهم من را بخرد. به همین زودی دوباره سراغ آکین خواهد رفت تا از او پول بگیرد. باید حواسمان به او باشد. بعد هم طبق نقشه، سنجر با دیدن یحیا به سمت او هجوم می برد و کتکش میزند. سفیر چلبی و قهرمان به زور یحیا را از دست سنجر نجات می دهند و یحیا با عصبانیت از شرکت خارج میشود. اما قهرمان که به رفتار این دو برادر مشکوک است به جاسوس خود می گوید از رابطه ی سنجر و یحیا خبر بگیرد چون تا نفهمد انها واقعا دشمن هستند نمی تواند سهم یحیا را بخرد. در این بین گیدیز هم به دعوت قهرمان از راه می رسد. قهرمان سفیر را پیش انها می آورد و کیف پول را به آنها تحویل داده و می گوید: «سفیر از شرکای ما در ژاپن پول گرفته و خودش هم جزو سهام دار های شرکت است. » گیدز می گوید: «من با این حیله گر شریک نمی شوم. » اما سنجر با او دست می دهد و سفیر را به خانه اش دعوت می کند تا صحبت کنند. در عمارت افه اغلو، ناره و الوان میز ناهار را آماده می کنند و موگه و یحیا و مادرش از راه می رسند. ناره به انها می گوید: «شما به من قول داده بودید که در حضانت ملک به نفع من شهادت بدهید. سنجر برگه ای در دست دارد که نشان می دهد من روانی هستم و مادر خوبی نیستم. » و در مقابل تعجب خالصه می گوید: «البته این برگه واقعی است چون من ملک را در بیمارستان روانی به دنیا اوردم. وقتی از سنجر جدا شدم نمیدانستم حامله هستم و خودم را از صخره پرت کردم. پدرم برای این که دوباره پیش سنجر برنگردم این برگه را درست کرد و حضانت ملک را گرفت و ادعا کرد که من عقل درستی ندارم. میخواهم در دادگاه بگویید که من دیوانه نیستم. » همه با دلسوزی قبول می کنند که شاهد او باشند. یحیا می گوید: «تلاش تو بی فایده است و سنجر هرگز گیدیز را نخواهد بخشید. همین حالا هم هردو در حال سوا کردن اموالشان هستند. » ناره می گوید: «من هم برای همین تو را صدا زدم. من هرکاری هم بکنم نمیتوانم مانع جدا کردن اموال بشوم اما شما که سهامدار شرکت هستید می توانید و می توانید وکالت اموالتان را از انها پس بگیرید و به این ترتیب خانواده های افه اغلو و ایشیکلی هیچ وقت از هم جدا نخواهند شد. » همه با تحسین به ناره نگاه می کنند. بعد از ناهار یحیا به سراغ ناره می رود و قسم می خورد که در دزدیده شدن او نقشی نداشته چون اون شاهد نکاح سنجر و ناره بوده و هرگز اینکار را نمی کند. در ضمن به ناره که حرف او را باور ندارد می گوید: «سنجر به من اعتماد دارد و همین الان هم در حال نقش بازی کردن هستیم تا دزد واقعی را گیر بیاوریم. » ناره کلید خانه اش را به او می دهد تا به جای ماندن در این جا و آنجا، مدتی در خانه ی او زندگی کند و از آواره گی در بیاید. کمی بعد الوان با دیدن یحیا می گوید که اگر دوباره باعث ناراحتی ناره بشود او را طلاق خواهد داد! یحیا با دل شکستگی می گوید: «کاش کمی هم به فکر شوهرت بودی. » و با ناراحتی از عمارت خارج میشود و به بار رفته و مست می کند و هنگام خارج شدن از انجا با دودو روبرو می شود. دودو او را به خانه می رساند و آنجا برایش قهوه درست می کند تا مستی از سرش بپرد. یحیا می گوید: «من باعث اخراجت از شرکت شدم و پشتت را خالی کردم. ولی تو حالا کنارم هستی و زنم دشمن من شده و به من اعتماد ندارد. کاش پنج سال پیش تو را دیده بودم. » و روی زانوی دودو خوابش می برد. الوان وقتی از ناره می شنود که یحیا در دزدیده شدن ناره مقصر نبوده، برای عذر خواهی از یحیا به سمت خانه ی ناره می رود. قهرمان وقتی به خانه اش می رسد به آکین می گوید که یحیا در حال فروختن سهامش در شرکت است و اگر اکین بخواهد می تواند آن سهام را بخرد تا آکین جزوی از شرکا بشود. آکین احساس می کند پیشنهاد خوبی است قبول می کند.
0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

Leave a Comment

Loading Posts...
برای تماشای سریالها کلیک کنید