Loading Posts...

سریال زمهریر / زمستان سخت قسمت 20

سریال زمهریر / زمستان سخت قسمت 20

از این خونه برید بیرون


ارتان سریع دست فیروزه را میگیرد و او را کنار می کشد. فیروزه که به شدت ترسیده، عصبی شده و از ارتان میخواهد که از آنجا بروند. عالیه در کوچه، شعله را می‌بیند و با عصبانیت از او در مورد کارهای پنهانی فیروزه از او سوال میکند. شعله میگوید که فیروزه فقط بخاطر پدرش با ارتان همکاری کرده است و چیز دیگری در میان نیست. در خانه صفیه، او بعد از رفتن آیاز از خانه، بخاطر اینکه طاقت اذیت شدن آیاز را ندارد، کاغذی برداشته و داخل آن در مورد قتل شوهرش اعتراف میکند. ارتان به شرکت می رود و مهوش فیلم حضور فیروزه در روز حادثه را به او نشان میدهد و میگوید که حالا دیگر مطمئن شده اند که فیروزه دختر یاشار پینار است. در خانه، فیروزه ماجرای رفتنش به شرکت را به عالیه توضیح میدهد. عالیه بخاطر این کار خودسر فیروزه از او ایراد گرفته و با او بحث میکند. فاروق با سودا بیرون رفته و سودا برای او توضیح میدهد که گول خورده و همه پولها را از او دزدیده اند. فاروق با او دعوا میکند ولی سودا با مظلوم نمایی خودش را تنها و غریب نشان میدهد و به فاروق اصرار میکند که برای اثبات عشقش حاضر است با او ازدواج کند. در خانه، مهوش به ارتان میگوید که کارهای اخراج فیروزه را انجام داده و از او بخاطر جعل هویت شکایت خواهند کرد. ارتان میگوید که او قصد اخراج فیروزه را ندارد و او نباید فعلا متوجه چیزی بشود. مهوش از تصمیم ارتان عصبی شده و با او بحث میکند. در خانه عالیه، فاروق به همراه سودا به خانه آمده و او را عروس خانواده معرفی میکند. عالیه با دیدن سودا شوکه شده و با عصبانیت میخواهد او را از خانه بیرون کند. فاروق بس مقدمه میگوید که سودا باردار است. عالیه سریع از خانه بیرون می رود تا از داروخانه، تست حاملگی بگیرد. او به خانه برگشته و به زور از سودا میخواهد که از تست استفاده کند، اما سودا زیر بار نمی رود. آیاز و براق به خانه می روند. خدمتکار پاکتی برای ارتان آورده و میگوید که بسته برای او آمده است. ارتان با باز کرده بسته و دیدن کپی برگه درخواست رسیدگی به آسانسور از طرف یاشار پینار، شوکه شده و هول می شود. او سریع با مهوش به اتاق می رود و ماجرا را به او میگوید. آیاز متوجه حالات آنها شده و مشکوک می شود. ارتان میگوید‌ که باید بفهمند که چه کسی این کار را کرده و برگه دست کیست. مهوش میگوید که حتما کار آیاز است، اما ارتان قبول ندارد. در خانه، عالیه با فاروق دعوا کرده و میگوید که سودا را قبول ندارد و آنها نمی‌توانند در آن خانه بمانند. سپس هردوی آنها را از خانه بیرون میکند.
0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
PoopPoop
0
AngryAngry
Voted Thanks!

Leave a Comment

Loading Posts...
برای تماشای سریالها کلیک کنید